INDESIGN IR UŽLAIDOS

kurdami savo leidinio projektą Indesign, nepamirškite teisingai nurodyti užlaidas - jei Jūsų leidinys bus lenkiamas per nugarėlę, pačioje nugarėlėje užlaidų būti neturi. Todėl "Inside" renkamės 0 mm. Visur kitur - po 3 mm.

kurdami savo leidinio projektą Indesign, nepamirškite teisingai nurodyti užlaidas - jei Jūsų leidinys bus lenkiamas per nugarėlę, pačioje nugarėlėje užlaidų būti neturi. Todėl "Inside" renkamės 0 mm. Visur kitur - po 3 mm.

Eksportuodami *pdf, nepamirškite uždėti "varnelės" Use document bleed settings - kitaip užlaidų *pdf nebus.